Φωτοβολταϊκά-Νέα αλλαγή όρων εγκατάστασης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με απόφασή του, προχώρησε σε μία ακόμη τροποποίηση των ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάσταση σε αδόμητα οικόπεδα εντός σχεδίου, μεταβάλλονται οι ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων, ξεκαθαρίζονται ζητήματα για την εγκατάσταση σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, κ.ά.

Εν τω μεταξύ, η ΔΕΗ με νέα ανακοίνωσή της έκανε γνωστό, πως από τις 10/2/2011, οι κατά περίπτωση αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ ξεκίνησαν να υποδέχονται αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ισχύος έως 150 kWp που πρόκειται να εγκατασταθούν σε διασυνδεδεμένα νησιά. Η παραλαβή των αιτήσεων θα συνεχισθεί μέχρι την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος, για κάθε διασυνδεδεμένο νησί.

This entry was posted in ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.