5 νέα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για την απασχόληση

Πέντε νέα προγράμματα από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την προώθηση της απασχόλησης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10-10-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα περισσότερα από 808.000 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι έχουν ενταχθεί σε σαράντα επτά (47) επιμέρους προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ συνολικού προϋπολογισμού 3,2 δισ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι με τις δράσεις αυτές έχει επιτευχθεί μια ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας τουλάχιστον κατά 4% – 5%.

Παράλληλα, στα μέτρα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας των ανέργων και των εργαζομένων – επιδόματα ανεργίας, προγράμματα πλησίον της σύνταξης, κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μακροχρόνια ανέργων, παροχές οικογένειας και μητρότητας – εντάσσονται περίπου 1.200.000 άτομα, ενώ οι δράσεις αυτές εκτιμάται ότι θα κοστίσουν το τρέχον έτος 2,8 δισ. ευρώ

Μέχρι σήμερα ο ΟΑΕΔ έχει ενεργοποιήσει και υλοποιεί σαράντα επτά (47) επιμέρους δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 3,2 δισ. ευρώ ενώ οι ωφελούμενοι με την ολοκλήρωσή τους εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1.100.000 άτομα. Με πέντε (5) νέα προγράμματα προϋπολογισμού 290 εκατ. € που ενεργοποιούνται σταδιακά το επόμενο διάστημα, αναμένεται να επωφεληθούν επιπλέον 31.000 άνεργοι.

Μέχρι σήμερα τα εφαρμοζόμενα προγράμματα έχουν αποδώσει τα εξής:

• Τη διατήρηση 302.198 θέσεων εργασίας, μέσω ενός μεγάλου αντίστοιχου προγράμματος
• Την ένταξη 74.068 ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας, μέσω 24 επιμέρους προγραμμάτων
• Τη διατήρηση 8.295 θέσεων εργασίας καθώς και τη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό κατά 53.979 θέσεις εργασίας, το έτος 2010, μέσω 4 προγραμμάτων
• Τη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα περιόδου 2011 με ένα νέο πρόγραμμα στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 25.436 εργαζόμενοι.
• Την επαγγελματική εκπαίδευση 330.882 εργαζομένων μέσω των προγραμμάτων του Λ.Α.Ε.Κ και των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής, μέσω 14 σχετικών προγραμμάτων
• Τη φοίτηση – στον τομέα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νέων – 13.195 σπουδαστών σε 52 Σχολές Μαθητείας και 31 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), μέσω των 3 σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΣΠΑ

Ως προς την απορρόφηση κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ), σε σύνολο 834 εκατ. ευρώ που έχουν εκχωρηθεί στον Οργανισμό για προγράμματα απασχόλησης ανέργων, έχουν προκηρυχθεί προγράμματα ύψους 724 εκατ. ( ενεργοποίηση εκχώρησης κατά 87%), για τα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις 521 εκατ. ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες περίπου 303 εκατ. (72% επί των νομικών δεσμεύσεων, 42% επί των προκηρύξεων, 36% επί των εκχωρημένων).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

Εντός του επόμενου διαστήματος έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση πέντε (5) προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 289.000.000 ευρώ που αφορούν την προώθηση της απασχόλησης για σχεδόν 31.000 ανέργους.

Αναλυτικότερα:

1. Πρόγραμμα «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων, προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου & δευτέρου βαθμού (Δήμων & Περιφερειών) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών, προϋπολογισμού 75.000.000 ευρώ.

3. Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών, προϋπολογισμού 18.600.000 ευρώ .

4. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού & τεχνολογικού τομέα ως 35 ετών, προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ.

5. Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του Νομού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 7.200.000 ευρώ.

Παράλληλα ο ΟΑΕΔ θα συμμετάσχει στις προγραμματισμένες δράσεις απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης που εφαρμόζονται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στον συνημμένο Πίνακα αποτυπώνεται η κατανομή των ωφελούμενων από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ στις περιφέρειες και τους νομούς της χώρας.

Σημειώνεται ότι οι αριθμητικές διαφορές σχετικά με το σύνολο της χώρας στο τμήμα Α παραπάνω, οφείλονται στα εξής:

1. Η κατανομή των ωφελούμενων κατά νομό στηρίχθηκε στα δεδομένα του πληροφορικού συστήματος του ΟΑΕΔ τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους

2. Δεν κατέστη ακόμη δυνατό να αποτυπωθεί η ακριβής περιφερειακή κατανομή για τρία (3) προγράμματα του Οργανισμού, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό Πίνακα και

3. η αριθμητική διαφορά στα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας οφείλεται στη διοικητική διαδικασία που μεσολαβεί μεταξύ αίτησης, έγκρισης και οριστικής καταχώρησης στο πληροφορικό σύστημα.

 

This entry was posted in ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.