Απόφαση Δικαστηρίου EE Για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (πρώην ΔΕΚ) C-136/09 της 18.4.2010 (υπόθεση ΟΣΔΟΘΕ κατά Διβάνη Ακρόπολις και κατά Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος), δια της οποίας γίνεται δεκτόν ότι:

Α) Η έννομος προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας (και ειδικώς δια τα μουσικά και οπτικοακουστικά έργα που μεταδίδονται εις τα δωμάτια των ξενοδοχείων μέσω συσκευών τηλεόρασης) δεν είναι θέμα εσωτερικού δικαίου, αλλά υπόκειται εις τους κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου.

Β) Η έννοια των κανόνων αυτών είναι ότι η τοιαύτη μετάδοση των εν λόγω έργων αποτελεί «μετάδοση προς το κοινό» και όχι μετάδοση προς ιδιωτικό χώρο. Ως εκ τούτου υπόκειται εις την άδεια του δημιουργού (ή της εταιρίας που τον εκπροσωπεί) και δεν απαλλάσσεται των εκ του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας υποχρεώσεων και συνεπειών.

Για ολόκληρο το κείμενο της Απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πατήστε εδώ

This entry was posted in ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.