ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση έως 100% των εισφορών για ανέργους.

ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση έως 100% των εισφορών για ανέργους.

Εως και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένων θα καλύπτει ο ΟΑΕΔ για την πρόσληψη και απασχόληση ανέργων σε στοχευμένες δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.

Για την υλοποίηση του προγράμματος εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέποντας τη διάθεση 3 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2011, 60 εκατ. ευρώ το 2012 και 27 εκατ. ευρώ το 2013.
Η κάλυψη των ασφαλίστρων αφορά κάθε κατηγορία ασφαλισμένου, δηλ., όχι μόνο στο ΙΚΑ αλλά και σε άλλα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Πηγή : Ημερησία

This entry was posted in ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.