Παράταση της «Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας»

Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων της δράσης Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα μέχρι την Τρίτη 1/11/2011

Παρατείνεται η περίοδος υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Νέα  Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος και για τη διευκόλυνση των  ενδιαφερομένων για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, παρατείνεται η  περίοδος υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική  Επιχειρηματικότητα». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων  ορίζεται η Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2011.

This entry was posted in ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.